Archive

Formacja Braci Zakonnych

Formacja braci zakonnych jest zwykle krótsza od tej, którą przechodzą kandydaci na kapłanów i nie wiąże się z koniecznością podejmowania studiów wyższych. Kandydat, który chce w przyszłości zostać bratem zakonnym może jeszcze przed rozpoczęciem nowicjatu zostać posłany do wybranego przez o. Prowincjała domu zakonnego w...

Trzecia probacja

Po kilkuletnim okresie pracy jezuita zostaje wysłany na trzecią probację. Czas ten, trwający zwykle 8-10 miesięcy, przygotowuje do złożenia ostatnich ślubów tzw. uroczystej profesji. Grupa jezuitów pod kierunkiem o. Instruktora przeżywa ponownie trzydziestodniowe rekolekcje , pogłębia znajomość Konstytucji Towarzystwa Jezusowego, jak również podejmuje różne posługi...

Studia teologiczne

Po magisterce scholastyk, który pozytywnie przejdzie dotychczasowe próby, posyłany jest na nowo do szkolnej ławy, by zgłębiać tajniki wiedzy teologicznej. Ponieważ Towarzystwo jest międzynarodowe, perspektywa i możliwości są tu bardzo szerokie, tym bardziej, że do charakteru jezuickiej formacji należy, aby jej część odbyć poza granicami ojczystego...

Magisterka

Kolejnym etapem jest tzw. magisterka, czyli praktyka apostolska trwająca zazwyczaj dwa lata. Jest to czas, kiedy młody jezuita ma okazję w bezpośredni sposób uczestniczyć w pracach, które podejmuje Towarzystwo. Mieszkając najczęściej w małej wspólnocie, poznaje sposób życia i obowiązki, jakimi jezuici się oddają. Prace, do...

Studia filozoficzne

Po nowicjacie zaczyna się etap formacji intelektualnej, który polega na odbyciu trzy lub czteroletnich studiów filozoficznych w Akademii Ignatianum w Krakowie, a ich zwieńczeniem jest uzyskanie stopnia licencjusza lub magistra filozofii. Studia te są pierwszą i najważniejszą misją, jaką jezuita otrzymuje po złożeniu ślubów zakonnych....

Nowicjat

Dwuletni nowicjat jest pierwszym etapem życia zakonnego. Tak naprawdę rozpoczyna go kandydatura, której celem jest wprowadzenie kandydata w nowicjat. Czas trwania kandydatury określa o. Magister i zwykle trwa 3-4 tygodnie. W tym czasie obowiązuje, nie biorąc pod uwagę wyjątków, „separacja” pomiędzy nowicjuszami a kandydatami. Nowicjusze poświęcają...