Trzecia probacja

Trzecia probacja

Po kilkuletnim okresie pracy jezuita zostaje wysłany na trzecią probację. Czas ten, trwający zwykle 8-10 miesięcy, przygotowuje do złożenia ostatnich ślubów tzw. uroczystej profesji. Grupa jezuitów pod kierunkiem o. Instruktora przeżywa ponownie trzydziestodniowe rekolekcje , pogłębia znajomość Konstytucji Towarzystwa Jezusowego, jak również podejmuje różne posługi na rzecz innych (np. praca z ubogimi, dawanie rekolekcji itp). Ten etap formacji można odbyć w Polsce, jak i za granicą, nie wykluczając innych kontynentów. Po trzeciej probacji, Ojciec Generał dopuszcza tak uformowanego jezuitę do złożenia profesji czterech bądź trzech ślubów, które mają charakter publiczny. W przypadku uroczystej profesji czterech ślubów jezuita – oprócz czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – ślubuje posłuszeństwo papieżowi co do misji. Jest to najwyższy stopień przynależenia do Zakonu i daje możliwości pełnienia ważnych funkcji w Towarzystwie Jezusowym. Obecnie (2012/13) Nasi odbywają swoją trzecią probację w następujących miejscach: