Magisterka

Magisterka

Kolejnym etapem jest tzw. magisterka, czyli praktyka apostolska trwająca zazwyczaj dwa lata. Jest to czas, kiedy młody jezuita ma okazję w bezpośredni sposób uczestniczyć w pracach, które podejmuje Towarzystwo. Mieszkając najczęściej w małej wspólnocie, poznaje sposób życia i obowiązki, jakimi jezuici się oddają. Prace, do których jest posłany, mogą być zróżnicowane (edukacja, katechizacja, pomoc przy rekolekcjach, duszpasterstwo parafialne, praca w Radio Watykańskim, praca w portalu internetowym, praca z narkomanami, z uchodźcami w JRS). Różnorodność dotyczy również miejsc ich wykonywania (kraje europejskie, Stany Zjednoczone, Australia, Chile, Zambia, Chiny, itp.). Obecnie (w roku 2012/13) Nasi odbywają swoje magisterki w następujących miejscach: