Skontaktuj się z nami

Wszystkie informacje kontaktowe znajdziesz poniżej.

Duszpasterze

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Jestem świadomy prawa do wglądu do nich, ich zmieniania lub usuwania. Zobacz naszą politykę RODO

 

Informacja o duszpasterzach

 

O. GRZEGORZ LOJTEK SJ
Urodziłem się w 1987 roku w Gdyni, gdzie spędziłem Całe dzieciństwo i młodość, tam też w 2006 roku wstąpiłem do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Po 2 latach rozpocząłem studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w Krakowie. W dawnej stolicy Polaków w ramach apostolatu byłem asystentem w duszpasterstwie akademickim WAJ. W 2011 roku powróciłem do Gdyni i przez 2 lata pracowałem w duszpasterstwie powołań i Szkole Kontaktu z Bogiem. Następnie przyszedł czas na studia teologiczne na PWT Bobolanum. Oprócz godzin spędzanych na wykładach angażowałem się w wolontariat misyjny w Nepalu i Indiach oraz pracę z uchodźcami w ramach Jezuickiego Centrum Społecznego, byłem także asystentem w duszpasterstwie akademickim DĄB. Po obronie magisterki z teologi i święceniach diakonatu w 2016 r. rozpoczął się dla mnie ostatni etap życia studenckiego – studia specjalistyczne z duchowości ignacjańskiej na Centre Sèvres w Paryżu. Dwuletni pobyt w Mieście Świateł szybko dobiegł końca i w połowie 2018 r. zostałem skierowany ponownie do pracy w duszpasterstwie powołań i Szkole Kontaktu z Bogiem.

 

O. MARIUSZ BALCERAK SJ

Urodziłem się w 1979 roku. Wychowywałem się, w myślę dość znanym wszystkim miasteczku, w województwie łódzkim, w Koluszkach. W wieku 8 lat zostałem ministrantem i posłu­giwałem jako lektor do 25 roku życia w swojej parafii. Po szkole podstawowej uczyłem się w Technikum Elektrycznym w Koluszkach. W wieku 20 lat rozpocząłem studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie studiów związałem się katolicką grupą Odnowy w Duchu Świętym u jezuitów w Łodzi. Również podczas studiów co roku uczestniczyłem w Rekolekcjach Ignacjańskich w Domu Rekolekcyjnym w Częstochowie. Tam też rozeznałem swoje powołanie i w 2006 r. wstąpiłem do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Przez kolejne dwa lata studiowałem filozofię w Krakowie, a następnie odbyłem ,,magisterkę’’ w jezuickiej szkole w Irlandii. W 2012 powróciłem do Polski, aby studiować teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W czasie studiów teologicznych byłem zaangażowany w duszpasterstwo w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotów, w dawanie Rekolekcji Ignacjańskich oraz w posługę modlitewną w Domu Miłosierdzia. Obecnie mieszkam na Małym Rynku 8 w Krakowie i jestem odpowiedzialny za Szkołę Kontaktu z Bogiem i powołania w Południowej Prowincji TJ .