Nowicjat

Nowicjat

Dwuletni nowicjat jest pierwszym etapem życia zakonnego. Tak naprawdę rozpoczyna go kandydatura, której celem jest wprowadzenie kandydata w nowicjat. Czas trwania kandydatury określa o. Magister i zwykle trwa 3-4 tygodnie. W tym czasie obowiązuje, nie biorąc pod uwagę wyjątków, „separacja” pomiędzy nowicjuszami a kandydatami.

Nowicjusze poświęcają czas przede wszystkim modlitwie i rozwijaniu życia wewnętrznego, poznawaniu historii zakonu i siebie. Każdy z nich otrzymuje funkcję, dzieki której uczą się odpowiedzialności i sumiennej pracy. W nowicjacie podejmuje się także prace i zadania apostolskie nazywane próbami (rekolekcje trzydziestodniowe, próba katechetyczno-wspólnotowa, szpitalna, pielgrzymia oraz próba polegająca na wykonywaniu zwykłych posług w domu). Nowicjat kończy się złożeniem wieczystych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Więcej informacji na stronie http://www.nowicjat.jezuici.pl/