Studia filozoficzne

Studia filozoficzne

Po nowicjacie zaczyna się etap formacji intelektualnej, który polega na odbyciu trzy lub czteroletnich studiów filozoficznych w Akademii Ignatianum w Krakowie, a ich zwieńczeniem jest uzyskanie stopnia licencjusza lub magistra filozofii. Studia te są pierwszą i najważniejszą misją, jaką jezuita otrzymuje po złożeniu ślubów zakonnych. Choć już same studia mają wymiar apostolski, podczas ich trwania scholastycy (bo tak nazywa się kleryków jezuickich w trakcie formacji) podejmują w ograniczonym wymiarze różne zaangażowania apostolskie, np.: chodzą do domów dziecka, katechizują Romów, pomagają w Duszpasterstwie Akademickim WAJ, w duszpasterstwie młodzieżowym Magis, w portalu Deon.pl, itp.