Strona główna

Celem jezuitów jest służba Chrystusowi w Kościele pod sztandarem Krzyża i przewodnictwem Papieża „na większą chwałę Bożą”.

Jezuicka formacja dzieli się na 6 etapów: nowicjat, studia filozoficzne, etap pracy duszpasterskiej, studia teologiczne oraz trzecią probację.

Poznaj nas na indywidualnym spotkaniu i weź udział w rekolekcjach, gdzie z naszą pomocą rozeznasz swoje powołanie.


duszpasterze powołań

Chcesz zobaczyć, co mówią o sobie jezuici?

image sources

  • krystian-x416: https://powolania.jezuici.pl/wp-content/uploads/2020/10/krystian-x416.jpg
  • MMASL: https://powolania.jezuici.pl/wp-content/uploads/2020/07/MMASL.jpg