Formacja Braci Zakonnych

Formacja Braci Zakonnych

Formacja braci zakonnych jest zwykle krótsza od tej, którą przechodzą kandydaci na kapłanów i nie wiąże się z koniecznością podejmowania studiów wyższych. Kandydat, który chce w przyszłości zostać bratem zakonnym może jeszcze przed rozpoczęciem nowicjatu zostać posłany do wybranego przez o. Prowincjała domu zakonnego w celu odbycia tzw. aspirantury. Dzieje się tak w przypadku osób, które wcześniej nie miały kontaktu z Towarzystwem Jezusowym. Aspirantura może trwać nawet kilka miesięcy i ma na celu ukazanie kandydatowi specyfiki życia i posługi brata w Towarzystwie. Formacja w nowicjacie w przypadku braci zakonnych nie różni się zbytnio od formacji pozostałych nowicjuszy.

Brat nowicjusz ma jedynie więcej możliwości poznania różnych prac wykonywanych w zakonie przez braci. Próba katechetyczna jest w tym przypadku zamieniona na inną, odbywaną także poza wspólnotą nowicjacką, np. w Wydawnictwie WAM w Krakowie, domu rekolekcyjnym, czy w jednej z naszych parafii. W przypadku braci okres nowicjatu wieńczą wieczyste śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dalsza część formacji brata zakonnego odbywa się już w konkretnej wspólnocie, do której wysyła go o. Prowincjał. Tu główny akcent położony jest na wykonywaniu danej posługi, do której zostaje przeznaczony. Jednak i w tym okresie formacja brata obejmuje aspekt duchowy, wspólnotowy, apostolski i intelektualny.

Jeśli do wykonywania zadań potrzebne jest dalsze przygotowanie specjalistyczne, to również nie wyklucza się możliwości podjęcia dalszej nauki, czy to na poziomie zawodowego szkolnictwa średniego, czy wyższego. Przed złożeniem publicznej profesji w Towarzystwie, brat odprawia trzecią probację razem z kapłanami. Ma to miejsce zazwyczaj kilka lat po ślubach złożonych w nowicjacie. Po trzeciej probacji uformowani bracia podejmują się pracy na rzecz Towarzystwa, a przez to w pełni uczestniczą w apostolskiej misji, do jakiej nasz zakon został powołany. Posługa brata zakonnego w Polsce obejmuje najczęściej takie prace jak: posługa w zakrystii, pomoc w utrzymaniu kolegiów, domów rekolekcyjnych i rezydencji, praca w Wydawnictwie WAM, opieka nad chorymi, prowadzenie ogrodu. Nieoceniony wkład wnoszą bracia także w pracę misyjną, głównie w Afryce.